Отбор 2016/17

Кадети (16) - 2016/17

ИМЕ ДАТА НА РАЖДАНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Ивелин Павлов Тодоров 25.05.2003 Шумен
Александър Петков Петков 13.01.2000 Варна
Никола Любенов Любенов 25.05.2004 Шумен
Георги Ивайлов Серафимов 10.01.2003 Шумен
Теодор Веселинов Цонев 08.01.2001 Шумен
Роберт Диянов Савов 04.06.2003 Шумен
Боян Светлозаров Стоилов 13.03.2003 Шумен
Родин Владимиров Величков 03.05.2001 Шумен
Цветан Калинов Герасимов 03.01.2002 Шумен
Жулиан Здравков Маринов 03.03.2003 Шумен
Димитър Петров Петров 19.08.2002 Шумен
Александър Пламенов Петков 03.01.2003 Шумен
Аксел Метхи Кадир 11.04.2004 Шумен
Пламен Георгиев Русков 14.04.2002 Шумен
Юлиян Свиленов Рачев 04.06.2001 Шумен
Стилиян Христов Дянков 06.03.2001 Шумен
Радослав Пламенов Радев 31.07.2002 Шумен

Треньор: ДИМИТЪР ЧАНКОВ