Отбор 2019/20

Шумен (16)

Име, Презиме, Фамилия Месторождение
Аксел Метхи Кадир Шумен
Александър Валериев Венков Шумен
Баръш Илхан Мустафа Шумен
Беркай Джевдет Сервет Шумен
Виктор Петков Петков Варна
Виктор Тодоров Златев Шумен
Георги Валентинов Генчев Шумен
Георги Станимиров Железов Шумен
Даниел Колев Колев Шумен
Деан Александров Йорданов Шумен
Ерай Шакир Ердинч Шумен
Ивелин Иванов Йорданов Шумен
Людмил Иванов Каров Шумен
Никола Дочков Дочев Шумен
Никола Любенов Любенов Шумен
Окан Османов Хасанов Шумен
Павел Драгомиров Пламенов Шумен
Петър Свиленов Семов Шумен
Станислав Цанков Бънков Шумен
Съби Тошков Тодоров Шумен
Тунджай Исмаил Нусин Шумен

Ст. Треньор: Янко Янков