Отбор 2020/21

Шумен (16)

Име, Презиме, Фамилия Месторождение
Аляра Алтан Расим Шумен
Андреа Анастасова Анастасова Шумен
Викториа Господинова Недева Разград
Димитрина Георгиева Върбанова Шумен
Елеонора Енчева Христова Шумен
Елинор Милен Мънкова Шумен
Елис Ахмед Неджип Шумен
Есра Салим Недим Шумен
Ивана Николаева Стоева Шумен
Иляйда Ерхан Мехмед Шумен
Мелек Музаферова Мехмедова Шумен
Мелек Юксел Зекерие Шумен
Нежля Неждетова Исмаилова Шумен
Никол Станимирова Станкова Шумен
Преслава Петрова Петрова Шумен
Станимира Радославова Бобадалиева Шумен
Цвета Мирославова Коева Шумен
Шелин Елиманова Шукриева Шумен

Ст. Треньор: Милчо Колев