Отбор 2018/19

Шумен (12)

Име, Презиме, Фамилия Месторождение
Станимира Радославова Бобадалиева Шумен
Стефани Стоянова Тенева Шумен
Гамзе Гюрсел Ахмед Шумен
Биляна Антонова Антонова Шумен
Галена Борисова Славева Шумен
Хеилн Халид Давуд Шумен
Мелек Музаферова Мехмедова Шумен
Рая Яворова Ячова Видин
Преслава Петрова Петрова Шумен
Мелек Юксел Зекерие Шумен
Елеонора Енчева Христова Шумен
Андреа Анастасова Анастасова Шумен
Анна-Мария Лъчезарова Веселинова Шумен
Есра Салим Недим Шумен
Мелек Юзгюрова Юсуфова Шумен
Никол Станимирова Станкова Шумен
Юлина Юлиянова Здравкова Шумен
Филиз Бейханова Реджебова Шумен
Мерлин Сунай Ремзи Шумен
Мелиса Селяйдинова Шерафединова Шумен
Айсу Хамди Назми Шумен

Ст. Треньор: Димитър Точев