Отбор 2019/20

Шумен (12)

Име, Презиме, Фамилия Месторождение
Биляна Антонова Антонова Шумен
Габриела Светославова Стоянова Шумен
Галена Борисова Славева Шумен
Даниела Диянова Даромирова Шумен
Елеонора Енчева Христова Шумен
Есра Салим Недим Шумен
Мелек Музаферова Мехмедова Шумен
Мелек Юзгюрова Юсуфова Шумен
Мелек Юксел Зекерие Шумен
Нелин Мустафа Исмаил Шумен
Никол Станимирова Станкова Шумен
Преслава Петрова Петрова Шумен
Сенил Севгин Осман Шумен
Тинеса Ерол Якуб Шумен
Юлина Юлиянова Здравкова Шумен
Анна-Мария Лъчезарова Веселинова Шумен
Гамзе Гюрсел Ахмед Шумен
Есин Белгин Себайдин Шумен
Калина Илиянова Хараланова Шумен
Мелиса Селяйдинова Шерафединова Шумен
Седеф Илхан Хаккъ Шумен
Филиз Бейханова Реджебова Шумен

Ст. Треньор: Милчо Колев