Отбор 2020/21

Шумен (12)

Име, Презиме, Фамилия Месторождение
Александра Людмилова Чолакова Шумен
Аника Мартинова Рафаилова Шумен
Ачелия Якуб Алиш Шумен
Биляна Антонова Антонова Шумен
Валентина Радостинова Радулова Шумен
Виктория Илиянова Илиева Варна
Виктория Николаева Кирилова Шумен
Виолина Тодорова Здравкова Шумен
Габриела Венсциславова Тодорова Шумен
Габриела Светославова Стоянова Шумен
Галена Борисова Славева Шумен
Даниела Диянова Даромирова Шумен
Даниела Драгомирова Пенева Шумен
Есен Невзат Ахмед Шумен
Есра Миленова Хаджиева Шумен
Иляй Илхан Неджми Шумен
Калина Илиянова Хараланова Шумен
Мира Йорданова Йорданова Шумен
Моника Мартинова Димитрова Шумен
Нелин Мустафа Исмаил Шумен
Никол Станимирова Станкова Шумен
Рафаела Мустафова Алиева Шумен
Сенил Севгин Осман Шумен
Тинеса Ерол Якуб Варна
Хелин Бейханова Халилова Шумен
Юлина Юлиянова Здравкова Шумен

Ст. Треньор: Иванка Крумова