Отбор 2019/20

Шумен (14)

 

Име, Презиме, Фамилия Месторождение
Аляра Алтан Расим Шумен
Андреа Анастасова Анастасова Шумен
Елеонора Енчева Христова Шумен
Елис Ахмед Неджип Шумен
Иляйда Ерхан Мехмед Шумен
Мелек Музаферова Мехмедова Шумен
Мелек Юксел Зекерие Шумен
Нежля Неждетова Исмаилова Шумен
Преслава Петрова Петрова Шумен
Рая Яворова Ячова Видин
Станимира Радославова Бобадалиева Шумен
Цвета Мирославова Коева Шумен
Шелин Елиманова Шукриева Шумен
Янислава Петрова Иванова Шумен
Дерия Ервинова Мехмедова Шумен
Ивана Николаева Стоева Шумен
Имелда Венциславова Чаушева Шумен
Ирен Миленова Митева Шумен
Магдалина Асенова Радилова Шумен

Ст. Треньор: Милчо Колев