Момчета (12)

ШУМЕН (12) – Първи отбор

ИME ДАТА НА РАЖДАНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Росен Иванов Узунов 20.08.2007 Шумен
Емре Бирол Ибрахим 17.01.2006 Шумен
Валентин Симонов Райчев 03.04.2006 Шумен
Владислав Станиславов Станев 08.02.2007 Шумен
Алекс Миленов Венков 08.01.2007 Шумен
Борислав Николаев Райчев 01.10.2006 Шумен
Димитър Димитров Димитров 09.04.2007 Шумен
Александър Спасов Спасов 10.08.2006 Шумен
Баръш Илхан Мустафа 08.06.2006 Шумен
Веселин Руменов Байчев 27.04.2006 Шумен
Джанер Филипов Асенов 07.11.2006 Шумен
Ивелин Иванов Йорданов 17.04.2006 Шумен
Марин Маринов Маринов 09.03.2006 Шумен
Окан Османов Хасанов 24.06.2006 Шумен
Славян Евгениев Добрев 05.01.2006 Шумен
Станислав Цанков Бънков 07.08.2006 Шумен
Стефан Зарков Невелинов 10.05.2006 Шумен

Треньор: ЯНКО ЯНКОВ

ШУМЕН (12) – Втори отбор

ИME ДАТА НА РАЖДАНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Никола Александров Христов 27.06.2007 Шумен
Никола Ганчев Златев 06.10.2007 Шумен
Димитър Станиславов Стоянов 18.06.2007 Шумен
Ивелин Радостинов Василев 24.05.2007 Шумен
Кристиян Красенов Каменски 02.06.2008 Шумен
Теодор Даниелов Минчев 27.04.2007 Шумен
Яни Йовчев Димитров 15.06.2007 Шумен
Тедислав Мирославов Тодоров 05.11.2007 Шумен
Стоян Валентинов Славейков 11.01.2007 Шумен
Беркан Еркан Мустафа 28.01.2007 Шумен
Тимур Владиславов Стоянов 16.02.2007 Шумен
Виктор Ивайлов Ботев 01.06.2007 Шумен
Александър Росенов Андреев 20.06.2007 Шумен
Далян Синан Наджи 12.05.2007 Шумен
Радостин Георгиев Божилов 03.09.2007 Варна

Треньор: ДИМИТЪР ТОЧЕВ