Отбор 2017/18

ШУМЕН (12)

Име, Презиме, Фамилия МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Росен Иванов Узунов Шумен
Емре Бирол Ибрахим Шумен
Валентин Симонов Райчев Шумен
Владислав Станиславов Станев Шумен
Алекс Миленов Венков Шумен
Борислав Николаев Райчев Шумен
Димитър Димитров Димитров Шумен
Александър Спасов Спасов Шумен
Баръш Илхан Мустафа Шумен
Веселин Руменов Байчев Шумен
Джанер Филипов Асенов Шумен
Ивелин Иванов Йорданов Шумен
Марин Маринов Маринов Шумен
Окан Османов Хасанов Шумен
Славян Евгениев Добрев Шумен
Станислав Цанков Бънков Шумен
Стефан Зарков Невелинов Шумен

Треньор: ЯНКО ЯНКОВ

ШУМЕН (12) – 2

Име, Презиме, Фамилия МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Никола Александров Христов Шумен
Никола Ганчев Златев Шумен
Димитър Станиславов Стоянов Шумен
Ивелин Радостинов Василев Шумен
Кристиян Красенов Каменски Шумен
Теодор Даниелов Минчев Шумен
Яни Йовчев Димитров Шумен
Тедислав Мирославов Тодоров Шумен
Стоян Валентинов Славейков Шумен
Беркан Еркан Мустафа Шумен
Тимур Владиславов Стоянов Шумен
Виктор Ивайлов Ботев Шумен
Александър Росенов Андреев Шумен
Далян Синан Наджи Шумен
Радостин Георгиев Божилов Варна

Треньор: ДИМИТЪР ТОЧЕВ