Отбор 2019/20

Шумен (13)

Име, Презиме, Фамилия Месторождение
Алекс Миленов Венков Шумен
Александър Йорданов Иванов Шумен
Веселин Георгиев Тосков Шумен
Десислав Веселинов Драгов Шумен
Ивелин Радостинов Василев Шумен
Йордан Ивайлов Илиев Шумен
Кристиян Красенов Каменски Шумен
Кристиян Орлинов Иванов Шумен
Никола Валентинов Върбанов Шумен
Никола Ганчев Златев Шумен
Радостин Георгиев Божилов Варна
Стоян Валентинов Славейков Шумен
Яни Йовчев Димитров Шумен
Янислав Бориславов Стефанов Шумен
Александър Росенов Андреев Шумен
Виктор Ивайлов Ботев Шумен
Владислав Станиславов Станев Шумен
Димитър Димитров Димитров Шумен
Димитър Станиславов Стоянов Шумен
Никола Александров Христов Шумен
Росен Иванов Узунов Шумен
Тимур Владиславов Стоянов Шумен

Ст. Треньор: Димитър Точев