Момчета (14)

Шумен (14)

ИME ДАТА НА РАЖДАНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Даниел Колев Колев 06.02.2004 Шумен
Петър Свиленов Семов 21.09.2004 Шумен
Стефан Радославов Славов 09.06.2004 Шумен
Александър Валериев Венков 20.07.2005 Шумен
Боян Живков Борисов 27.06.2005 Шумен
Виктор Петков Петков 27.12.2005 Варна
Виктор Тодоров Златев 31.03.2005 Шумен
Деан Йорданов Атанасов 24.01.2005 Шумен
Емил Светославов Николов 06.03.2005 Шумен
Ерай Шакир Ердинч 01.04.2005 Шумен
Никола Дочков Дочев 20.12.2005 Шумен
Павел Драгомиров Пламенов 09.10.2005 Шумен
Мартин Викторов Джелепов 28.09.2005 Шумен
Тунджай Исмаил Нусин 28.03.2005 Шумен
Георги Валентинов Генчев 11.09.2004 Шумен
Георги Деянов Димитров 18.01.2004 Велики Преслав
Даниел Петров Пенерлиев 08.01.2005 Шумен
Никола Любенов Любенов 25.05.2004 Шумен
Георги Станимиров Железов 16.01.2004 Шумен
Аксел Метхи Кадир 11.04.2004 Шумен

Треньор: ДИМИТЪР ТОЧЕВ