Отбор 2016/17

Шумен (14)

Момчета (14) отбор 2016/17

Име, Презиме, Фамилия МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Александър Петков Петков Варна
Виктор Петков Петков Варна
Боримир Георгиев Пламенов Шумен
Стефан Радославов Славов Шумен
Георги Ивайлов Серафимов Шумен
Александър Енчев Маринов Шумен
Роберт Диянов Савов Шумен
Боян Светлозаров Стоилов Шумен
Ивелин Павлов Тодоров Шумен
Кристиян Христов Лесев Шумен
Никола Любенов Любенов Шумен
Жулиан Здравков Маринов Шумен
Виктор Тодоров Златев Шумен
Александър Пламенов Петков Шумен
Георги Станимиров Железов Шумен
Аксел Метхи Кадир Шумен

Треньор: ДИМИТЪР ЧАНКОВ