Отбор 2020/21

Шумен (14)

Име, Презиме, Фамилия Месторождение
Алекс Миленов Венков Шумен
Александър Йорданов Иванов Шумен
Александър Росенов Андреев Шумен
Веселин Георгиев Тосков Шумен
Виктор Станимиров Станков Шумен
Владислав Станиславов Станев Шумен
Десислав Веселинов Драгов Шумен
Димитър Димитров Димитров Шумен
Димитър Станиславов Стоянов Шумен
Емил Живков Жечев Шумен
Здравко Димитров Димитров Шумен
Ивелин Радостинов Василев Шумен
Йордан Ивайлов Илиев Шумен
Кристиян Красенов Каменски Шумен
Кристиян Орлинов Иванов Шумен
Лъчезар Веселинов Димитров Шумен
Никола Александров Христов Шумен
Никола Валентинов Върбанов Шумен
Никола Ганчев Златев Шумен
Радостин Георгиев Божилов Варна
Росен Иванов Узунов Шумен
Стоян Валентинов Славейков Шумен
Теодор Даниелов Минчев Шумен
Тимур Владиславов Стоянов Шумен
Яни Йовчев Димитров Шумен

Ст. Треньор: Янко Янков