Отбор 2021/22

Шумен (14)

Състав

Име, Презиме, Фамилия Месторождение
Александър Цветомир Генчев Шумен
Деан Бориславов Генчев Шумен
Десислав Веселинов Драгов Шумен
Емил Живков Жечев Шумен
Емир Ердинч Февзи Шумен
Ерай Ерджанов Ереджебов Шумен
Ефе Тунчер Неждет Шумен
Ивайло Калинов Митков Варна
Калоян Атанасов Димитров Шумен
Константин Недков Йорданов Велики Преслав
Кристиян Красенов Каменски Шумен
Кристиян Орлинов Иванов Шумен
Мартин Александров Стефанов Шумен
Мартин Тодоров Тодоров Шумен
Никола Валентинов Върбанов Шумен
Филип Божидаров Станев Валенсия
Янислав Бориславов Стефанов Шумен