Мъже ББЛ – А група

Сезон 2022/23

Регион Изток

1 Кръг
09-10-2022 Светкавица
ИУ
Икономически университет
Варна
0
0
12.00
09-10-2022 Черно море Тича -2
Шоутайм
Икономически университет
Варна
0
0
14.00
09-10-2022 Шумен -2
Ънстопабъл
Икономически университет
Варна
0
0
16.00
2 Кръг
16-10-2022 Шоутайм
Ънстопабъл
Икономически университет
Варна
0
0
14.00
16-10-2022 ИУ
Шумен -2
Икономически университет
Варна
0
0
16.00
16-10-2022 Черно море Тича -2
Светкавица
Икономически университет
Варна
0
0
18.00
3 Кръг
30-10-2022 Светкавица
Шоутайм
0
0
14.00
30-10-2022 Шумен -2
Черно море Тича -2
0
0
16.00
30-10-2022 Ънстопабъл
ИУ
0
0
18.00
4 Кръг
06-11-2022 Шоутайм
ИУ
0
0
14.00
06-11-2022 Черно море Тича -2
Ънстопабъл
0
0
16.00
06-11-2022 Светкавица
Шумен -2
0
0
18.00
5 Кръг
20-11-2022 Шумен -2
Шоутайм
0
0
14.00
20-11-2022 Ънстопабъл
Светкавица
0
0
16.00
20-11-2022 ИУ
Черно море Тича -2
0
0
18.00
6 Кръг
27-11-2022 Шоутайм
Черно море Тича -2
0
0
14.00
27-11-2022 ИУ
Светкавица
0
0
18.00
27-11-2022 Ънстопабъл
Шумен -2
0
0
16.00
7 Кръг
Ънстопабъл
Шоутайм
0
0
Шумен -2
ИУ
0
0
Светкавица
Черно море Тича -2
0
0
8 Кръг
Шоутайм
Светкавица
0
0
Черно море Тича -2
Шумен -2
0
0
ИУ
Ънстопабъл
0
0
9 Кръг
ИУ
Шоутайм
0
0
Ънстопабъл
Черно море Тича -2
0
0
Шумен -2
Светкавица
0
0
10 Кръг
Шоутайм
Шумен -2
0
0
Светкавица
Ънстопабъл
0
0
Черно море Тича -2
ИУ
0
0
11 Кръг
Черно море Тича -2
Шоутайм
0
0
Светкавица
ИУ
0
0
Шумен -2
Ънстопабъл
0
0
12 Кръг
Шоутайм
Ънстопабъл
0
0
ИУ
Шумен -2
0
0
Черно море Тича -2
Светкавица
0
0
13 Кръг
Светкавица
Шоутайм
0
0
Шумен -2
Черно море Тича -2
0
0
Ънстопабъл
ИУ
0
0
14 Кръг
Шоутайм
ИУ
0
0
Черно море Тича -2
Ънстопабъл
0
0
Светкавица
Шумен -2
0
0
15 Кръг
Шумен -2
Шоутайм
0
0
Ънстопабъл
Светкавица
0
0
ИУ
Черно море Тича -2
0
0